خرید فروش و تبلیغات بذر ،نشا و نهال

نهال

وبلاگ

15 ژوئن 2020 389 بازدید
 خرید فروش و تبلیغات بذر ،نشا و نهال

نهال
درختكاري با نهال: نهال معمولا به سه صورت در اختيار قرار مي گيرد :
1- نهال ريشه عريان 2- نهال گلداني 3- نهال گوني پيچ


نهال هاي ريشه عريان:
مي توان اين گونه نهال را در اواخر زمستان و يا اوايل بهار قبل از بيدار شدن درخت از نهالستان ها و مراكز فروش نهال تهيه كرد. در موقع خريد به سالم بودن كليه اجزاي نهال توجه شود که شاخه، تنه و ريشه تازه، سالم و مناسب باشد. گودال را به اندازه اي حفر كنيد كه ريشه ها در هم پيچ نخورد وقتي نهال را در گودال قرار داديد در آن خاک بريزيد و آن را با لگد فشار بدهيد پس از آن اطراف گودال را براي آبياري به صورت حوضچه آماده كنيد. نهال بايد به اندازه اي كه در نهالستان در خاك بوده است در خاك داخل گودال قرار گيرد و اين را از روي رنگ قسمت يقه گياه ( فاصله ريشه و ساقه اصلي )‌مي توانيد به خوبي تشخيص دهيد.

نهال هاي گلداني:
اينگونه نهالها را در تمام طول سال مي توان انتقال داد و در محل مورد نظر كشت نمود، مشخص كردن وضعيت ريشه ها قبل از بيرون آوردن نهال از گلدان كار مشكلي است و مي توانيد ظاهر آنرا معاينه كنيد و اگر ريشه ها از سطح خاك اطراف گلدان و سوراخهاي زهكش زير گلدان بيرون زده باشد از انتخاب اين چنين گلدانی جدا خودداری كنيد
عمق گودال را دو برابر قطر دهانه گلدان حفر كنيد. لازم است كه به خاك مقداري كود اضافه نماييد. زيرا نهالهاي گلداني از حساسيت بيشتر برخوردار هستند و بايد در عمليات كاشت و مواد غذايي مورد نظر دقت نمود. وقتي كه نهال را از گلدان بيرون مي آوريد ريشه هاي اضافي پيچ خورده و صدمه ديده را قطع كنيد و به آهستگي ريشه هايي را كه در هم شده اند از يكديگر دور كنيد گياه را اندكي بالاتر از آنچه در گلدان بوده است در گودال قرار دهيد و اگر گودال را عميق تر حفر كرده ايد مقداري خاك و كود كف آن بريزيد سپس آن را با لگد مستقر و محكم كنيد. بهتر است گودال را قبلا آبياري كنيد و بگذاريد آب آن زهكش شده و جذب شود .پس از اينكه نهال را داخل گودال گذاشتيد اطراف آن را با خاك و كود پركنيد و بعد آبياري نماييد.

نهال هاي گوني پيچ:
معمولا بعضي از نهال درخت و درختچه ها را وقتي كه از زمين نهالستان براي انتقال به محل اصلي بيرون مي آورند به سبب حساسيتي كه دارد و احتمال خشك شدن آنها در فاصله بيرون آوردن از نهالستان و كشت وجود دارد به هنگام كندن از بستر خزانه ها نهال را همراه با خاك اطراف ريشه آن بيرون مي آورند و ريشه ها را بدون آنكه صدمه ببينند همراه مقداری خاك داخل گوني پيچيده و محكم با نخ مي بندند و براي جلوگيري از خشك شدن داخل گوني، مرتبا كمي آب به گوني مي پاشند گودالی را كه براي اين گونه نهال ها در نظر مي گيرند نبايد به اندازه اي عميق باشد كه از ارتفاع خاك اطراف نهال بيشتر باشد معمولا بايد نهال را حدود 5 سانتيمتر بالاتر ازحد طبيعي آن كاشت پهناي دهانه گودال تقريبا بايد دو برابر توپي خاك اطراف نهال باشد و عمق آن هم كمي كمتر از ارتفاع خاک باشد. وقتي گودال را به مشخصات بالا حفر نموديد كمي خاك خوب مخلوط با كود بريزيد سپس نهال را داخل گودال گذاشته اطراف آن را با خاك مناسب و كوددار پر كنيد و پس از آن حوضچه اطراف نهال را آماده و آبياري نماييد.

خصوصيات يک نهال خوب
1- ريشه فراواني داشته باشد.
2- ساقه آن مستقيم و بدون انشعاب باشد.
3- تاج آن طبيعي و انشعاب داشته باشد.
4- پوسته نهال بايد شاداب و آبدار باشد.
5- در نهال هايي كه هميشه سبزهستند رنگ برگها بايد سبز معمولي يا سبز تيره يكدست باشد. همچنين آثار ضعف و پژمردگي در برگها ديده نشود.
6- ريشه نهال بايد شادابي و رطوبت داشته باشد و بريدگي و شكستگي آن بسيار كم باشد.
7- بايد توجه داشته باشيد كه اعضاي مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بيماري به دور باشد.
توصيه های مهم
1. هيچ وقت نبايد براي در آوردن نهال از زمين آن را بكشيد.
بهترين زمان براي كاشتن نهال در روزهاي ابري و زماني كه باد كم مي وزد مي باشد.
2. براي كاشت نهال ابتدا مقداري خاك مرغوب كف گودال بريزيد و سپس نهال را روي آن قرار دهيد.
جاهايي كه خطر چراي نهال به وسيله دام وجود دارد بايد از نهال مراقبت بيشتر و كاملتري شود.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter